ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

अन्तरवार्ता दिन जाँदा जान्नैपर्ने केही कुराहरु (शनिवारे टिप्स)

 Agency   २१ असार, २०७६के तपाई कुनै जागिरका लागि अन्तरवार्ता दिन जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि तपाई त्यसो हो भने पूर्ण तयारी भएर जान आवश्यक छ । तपाईंको आत्मविश्वास बढाउन र तपाईंलाई निडरताका साथ अन्र्तवार्ता ‘फेस’ गर्न केही प्रश्न र टिप्स दिएका छौं ।

के हो अन्तर्वार्ता ?
‘इन्टरभ्यु’ ल्याटिन वा मिडिल फ्रेन्च शब्द हो । जसको अर्थ ‘सी इच अदर’ वा ‘सी बिट्विन’ भन्ने हुन्छ । सामान्यतया अन्र्तवार्ताको अर्थ मानिससँग गरिने प्राइभेट मिटिङ हो, जहाँ सवाल–जावाफ हुन्छ । त्यस्तै, जब इन्टरभ्युमा जानकारी, व्यवहार र इच्छाबारे प्रश्न सोधिन्छ । अन्र्तवार्ता थुप्रै प्रकारका हुन्छन्, जसमध्ये पर्सनल इन्टरभ्यु निकै प्रचलित छ । पर्सनल इन्टरभ्युबाट कर्मचारी छनोट र पदोन्नति गरिन्छ ।

के सोधिन्छ प्रश्न ?

जब (जगिर) का लागि अन्र्तवार्ता दिन जाने मानिसको मस्तिष्कमा अनेक कुरा खेलिरहेका हुन्छन् । कस्तो प्रश्न सोधिन्छ भन्ने कुरामा बढी घोत्लिने गर्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि यस्तो कुनै प्रश्न नसोधियोस् जसबारे आफूलाई जानकारी नभएको होस् । जसले गर्दा ऊ नर्भस हुने गर्छ । तर, केही प्रश्न यस्ता छन्, जुन हरेक ‘जब’ का लागि सोधिन्छन् ।

केके बताउने ?

(आफ्नो बारे बताउनुहोस्...)
सामान्यतय यो प्रश्न हरेक प्रकारका अन्र्तवार्तामा सोधिन्छ । तर, यस्तो प्रश्नलाई प्रायले गम्भीर रूपमा लिँदैनन् । यस्तो प्रश्नबाट अन्र्तवार्ता लिने मानिसले पर्सनालिटी बुझ्न खोजिरहेको हुन्छ । यही प्रश्नबाट तपाईंंको स्वभाव, गम्भीरता र रुचिबारे जानकारी लिने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले तपाईंंले आफ्नो नेचर, हबी र ब्याकग्राउन्डबारे गम्भीरतापूर्वक जानकारी दिन जरुरी हुन्छ । यस्तो वेला शब्द छनोटमा निकै होसियारी अपनाउन जरुरी हुन्छ । तपाईले व्यक्तित्व (पर्सनालिटि) र आत्मविश्वास (कन्फिडेन्स) का साथ आफ्नो वारेमा व्यक्त गर्नुपर्दछ । 

 

(यो क्षेत्रमा आउनुको कारण ?)

यदि तपाईंंले कुनै अन्र्तवार्ता दिनुभएको छ भने यो प्रश्नको पनि सामना गर्नुभएको होला । यो पनि एउटा ‘कमन’ प्रश्न हो । जसको जवाफ सोचेर दिन जरुरी हुन्छ । यो प्रश्न रुचिसँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो प्रश्नको उत्तर घुमाएरभन्दा पनि सीधा र प्रस्टसँग दिनुपर्छ । यस प्रश्नले तपाई भविश्यमा काम प्रति कत्तिको लगाव लिएर/लगनसिल भएर काम गर्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

 

(यो पदका लागि आफु योग्य हुनुको कारण ?)
यस्तो प्रश्नमा आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएका महत्वपूर्ण जानकारी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले जुन पदका लागि आवेदन दिनुभएको छ, त्यसको स्किलबारे बताउन सक्नुहुन्छ । र, यो पदमा रहेर के–केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बताउनुस् । यस्तो प्रश्नमा आफ्नो क्षमताबारेपनि बताउन आवश्यक हुन्छ । यो प्रश्नको जवाफमा तपाई आफु कामका लागि पूर्ण सक्षम छु र गर्नसक्छु भन्ने बिश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ । 

(कम्पनीको बारेमा के थाह छ ?)
कतिपय मानिस अन्तर्वार्ता दिन त जान्छन् तर कम्पनीले गर्ने काम र उद्देश्यबारे भने अनभिज्ञ हुन्छन् । त्यसैले अन्र्तवार्तामा पुग्नुपूर्व सम्बन्धित कम्पनीको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ ।

(कम्पनीका लागि गर्न सक्ने काम के ?)
यो पनि अर्काे महत्वपूर्ण कमन प्रश्न हो । तपाईंले कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएको आधारमा यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ । यस्तो प्रश्नमा कम्पनीको ग्रोथका बारेमा चर्चा गर्न पनि जरुरी हुन्छ ।

(कम्पनीलाई के छोड्न चाहनुहुन्छ ?)
यो पनि अन्र्तवार्ता दिँदा सामना गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रश्न हो । प्रायः मानिसले यसमा भावनात्मक जवाफ दिन्छन् । जुन प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले यस्तो प्रश्नमा होसियारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि ‘च्यालेन्ज मन पर्छ र केही नयाँ सिक्न चाहन्छु ।’

अन्तर्वार्ता टिप्स
– अन्तर्वार्तामा सोधिने सम्भावित प्रश्नको राम्रोसँग तयारी गर्नुस् ।
– अन्तर्वार्तामा जाने समय ड्रेसमा कन्सस हुनुहोस् । दाह्री, कपाल काट्नुहोस् र सुहाउँदो ड्रेस छनोट गर्नुस् ।
– अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको निर्धारित समयभन्दा १५ मिनेटपहिले नै पुग्नुस् ।
– भनिन्छ ‘फस्र्ट नै लास्ट इम्प्रेसन हो ।’ त्यसैले पहिलो भेटमा राम्रो छाप बसाउने प्रयास गर्नुस् ।
– कुरा गर्दा शारिरीक हाउँभाउ (बडी ल्याङ्गवेज) मा विशेष ध्यान दिनुहोस् ।

यी बिषयमा ध्यान दिनुभयो भने तपाई अन्तर्वातामा छनौट हुने धेरै ठाउँ रहन्छ ।

All the best to all. Congratulations for selection in new Job….

श्रोत: एजेन्सीप्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस


विज्ञापन


© 2019 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation