ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

बालवालिकालाई ५ इन्द्रीय ‘सेन्स अर्गान’ को विकास कसरी गराउने त ? (शनिवार विशेष)बालशिक्षण विधिः रङ चिनाउने तरिका (फोटो फिचर सहित)

 अर्थ बुलेटिन संवाददाता   २८ असार, २०७६बालशिक्षण विधिः रङ चिनाउने तरिका (फोटो फिचर सहित)

काठमाडौं । हरेक मानिसमा ५ इन्द्रीय ‘सेन्स अर्गान’ को विशेष महत्व हुन्छ । यसको ज्ञान बालअवस्था देखि नै हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । यस्ता ५ इन्द्रीय (अंग) हरुमा १. आखाँ (हेर्ने क्षमता), २. कान (सुन्ने क्षमता), ३. नाक (सुघ्ने क्षमता), ४. छाला (छामेर थाहा पाउने क्षमता) र ५. जिव्रो (स्वादवाट थाहा पाउने क्षमता) पर्दछन् । यसको विकासका लागि विद्यालय वा घर दुवै ठाउँमा प्रयोगात्मक रुपमा बालवालिकालाई सिकाउनु पर्दछ । हाम्रो दैनिक जीवन यापनमा निकै धेरै ठोकिने र महत्व बोकेका यस्ता इन्द्रीयहरुको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउनका लागि कुनै गाह्रो पक्ष पनि होइन । पहिला त हामिसंग जानकारी हुनु पर्दछ रे अनि आफ्ना बालवालिकाकालागि समय निकाल्न र जाँगर चलाउनु पर्ने हुन्छ ।

तपाईले आफ्ना बालवालिकालाई विद्यालयमा पठाएका छौ, विद्यालयलेनै सिकाईहाल्छ नि भनि सोच्नुभयो भने यो पर्याप्त नहुन सक्छ । हामीले एक पटक सोचौं त, आफ्नो घरमा हामी २/३ जना बावुनानीलाई पनि पर्याप्त समय दिन सक्दैनौं भने विद्यालयमा एउटै कक्षामा भएका २०/२२ जनालाई २ जना शिक्षकले ५/६ घण्टाको अवधिमा समय दिंदा कति समय पुग्ला ? त्यो अवधिमा खेल्न पनि पर्यो, खान पनि पर्यो, प्ले गु्रपको हो भने केहि समय सुत्न पनि पर्यो, दैनिक विहान र वेलुकाको ‘प्रे’ पनि गर्नु पर्यो । तसर्थ, बालवालिकाको वृद्धि विकासका लागि घरमा पनि आफ्ना बाबुनानीलाई पर्याप्त समय दिन नितान्त आवश्यक पर्दछ । दैनिक कम्तीमा २ घण्टा आफ्ना बावुनानीसंगै बसेर पढ्ने/पढाउने, खेल्ने/खेलाउने, सिक्ने/सिकाउने गरिएन भने बावुनानीको हामीले चाहेजस्तो विकास नहुन सक्छ ।

तपाईंले एक पटक सम्झनुहोस् त आफ्ना बावुनानीलाई पढ भनेर छाड्नुभयो र तपाई अर्कै काममा लाग्नुभयो भने बालवालिका पनि तपाईंसंगै अर्को काममा भुल्न थाल्दछन् । तर तपाईं उनिहरुसंगै वसेर पढ्न वा पढाउन लाग्नुभयो भने बालवालिका पनि तपाईंसंगै पढ्न थाल्दछन् तसर्थ अभिभावकको प्रत्यक्ष सिको बालवालिकाले गर्दछन् । अझै घरमा २ भन्दा वढी बालवालिका छन् भने त उनिहरुलाई सहभागितात्मक रुपमा सिकाई गराउनु भयो भने अझै धेरै सिक्दछन् । 

 
बालवालिका पढाउदै अभिभावक

आज म तपाईहरुलाई घरमा नै आफ्ना बावुनानीलाई कसरी ‘सेन्स अर्गान’ को प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने त भन्ने वारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गरिरहेको छु । 
 
बालवालिकाहरु प्रयोगात्मक शिक्षण गराइदै

बालवालिकालाई अभ्यास गराउदै खेलको माध्यमबाट प्रयोगात्मक रुपमा विभिन्न विषयवस्तुको ज्ञान दिनु आजका सवै विद्यायलयहरुको दायित्व हो । यसलाई वालमैत्री शिक्षण पद्धति भन्ने गरिन्छ । असार १५ गतेको धान दिवसका अवसर पारेर यो असारको मध्य महिनामा देशैैभरका धेरैजसो विद्यालयहरुले बालवालिकालाई धान रोप्न सिकाए । हामीले दैनिक खाने चामलको उत्पादन कसरी हुन्छ ? र कृषकको महत्व कत्तिको छ त भन्ने वारेमा यसले बालवालिकालाई राम्रोसँग सिकाउँछ । 

    
हाइड एण्ड सिकका बालवालिकाहरु धान रोपाईमा रमाउदै 

२०७६ असार २० गते शुक्रवारका दिन काठमाडौंको कीर्तिपुर र सानो भर्याङमा रहेको हाइड एण्ड सिक किन्डरगार्टेन पहेलपुर (पहेलै) भएको थियो । तोरी बारीमा फुलेको पहेलो फूल जस्तै देखिने गरी विद्यालयको चौरमा साना बालवालिका र विद्यायका शिक्षिकाहरु तथा अन्य कर्मचारी पहेलो ‘डे«स’ मा चलमलाई रहेका थिए । कारण थियो विद्यालयले मनाउन लागेको ‘एलो कलर डे’ । विविध क्रियाकलाप मार्फत बालवालिकालाई व्यवहारिक, सामाजिक ज्ञान दिने सिलसिलामा असारको तेश्रो साता शुक्रवारको दिन पूर्व निर्धारित तालिका ‘क्यालेन्डर’ अनुसार रंग चिनाउनका लागि ‘एलो कलर डे’ मनाइयो । ‘कलर डे’ को नाम दिएर विद्यालयले प्ले ग्रुप ‘पिजी’ देखि ‘यूकेजी’ सम्मका सबै बालवालिकालाई एकै चौरमा रंगहरुसंग खेल्ने र सिक्ने वातावरण बनायो । बिद्यालयले प्रत्येक महिना कुनै एक रंगलाई केन्द्रित गरेर ‘कलर डे’ को नाममा रंग चिनाउने गर्दै आएको छ । 

विद्यायलकी प्र.अ., शिक्षिकाहरु र बालवालिका रंग उत्सवमा सहभागी हुदै

हरेक मानिसमा ५ इन्द्रीय अंगहरु ‘सेन्स अर्गान’ हुन्छन् । यसको विकास बालअवस्था देखिनै सक्रिय रुपमा हुनुपर्दछ । त्यसैले, हाइड एण्ड सिकले बालवालिकाको ५ इन्द्रीयलाई सक्रिय बनाउदै हरेक शैक्षिक क्रियाकलापसंग प्रयोगात्मक रुपमा सिकाई गराउने गरेको छ । यस्ता ५ अंगहरुमा १. आखाँ (हेर्ने क्षमता), २. कान (सुन्ने क्षमता), ३. नाक (सुघ्ने क्षमता), ४. छाला (छामेर थाहा पाउने क्षमता) र ५. जिव्रो (स्वादवाट थाहा पाउने क्षमता) हो । 
   

 बालवालिकाहरु समूहमा पहेलो रंगको उत्सव मनाउदै

बालवालिकाहरुलाई समूहमा खेलाउनु पर्दछ । यसले उनिहरुको शारिरीक, मानसिक र सामाजिक विकास हुन्छ । यस्तै, प्रतिष्सपर्धामा अब्बल बनाउन खोज्ने खालको सिकाई वा प्रवृति पनि सामुहिक खेल, सामुहिक अध्ययन र सामुहिक अभ्यासले गराउदछ । त्यसैले, हाइड एण्ड सिकले आफ्ना विद्यालयका सवै बालवालिकाहरुलाई कक्षागत आधारमा र विद्यालयका सवैलाई एकै ठाउँमा राखेर सामुहिक अभ्यास गराउने गरेको छ । 

बालवालिकाहरु समुहिक रुपमा खेलको माध्यमवाट विभिन्न अभ्यास गर्दै

अब कुरा गरौ ५ वटा इन्द्रीय ‘सेन्स अर्गान’ हरुकोः 

इन्द्रीय १: आखाँ (देख्ने क्षमता)

कहीं कतै कुनै मानिसहरु रंग चिन्न नसक्ने खालको भएको सायद तपाईहरुले थाहा पाउनुभएको होला । त्यसैले बालवालिकामा आखाँको विकास र अवस्थाको पहिचान साथै हेरेर रंग चिन्न सकुन् भन्नका लागि हामी विभिन्न सामाग्रीहरु देखाएर रंग चिन्न लगाउन सकिन्छ । पहेलो रंग उत्सव ‘कलर डे’ का दिन हाइड एण्ड सिकका विद्यार्थीहरुले विद्यालय परिसरको वगैंचामा रहेका विभिन्न पहेलो रंगका सामाग्रीहरु संकलन गरे । विद्यार्थीहरुलाई सहभागितात्मक वनाउका लागि कसले धेरै सामाग्री संकलन गर्न सक्छ त्यसलाई विभिन्न पुरस्कार दिने भनि पहेलो रंगको सामाग्री खोज्न लगाइयो । यसका लागि विद्यालयका शिक्षिकाहरुले पहिले नै वगैचाका विभिन्न स्थानहरुमा पहेलो रंगका धेरै भन्दा धेरै सामाग्रिहरु राखेका थिए । यस्तै, बालवालिकाले पहेंलो चिन्छन् कि चिन्दैनन् भन्नका लागि अन्य रंगका सोहि सामाग्रिहरु पनि चौरमा छरिएका थिए यद्यपी, त्यसवाट बालवालिकाहले अन्य रंगका सामाग्रिहरु छोडेर पहेलो रंगको फुल, कागजका टुक्रा, खेलौना आदि सामाग्रि संकलन गरेर शिक्षकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यास घरमा पनि गर्न सकिन्छ । भान्छा कोठामै पनि भएका विभिन्न रंगका सामाग्रीहरु संकलन गर्न लगाउने, घर वाहिर पनि पहेलो रंगका सामाग्रीहरु देखाउन लगाउने आदि आदि । 
 
    


बालवालिकाहरु विद्यालयको बगैचामा पहेलो रंगको सामाग्रिहरु संकलन गर्दै


इन्द्रीय २ः कान (सुन्ने क्षमता)

पहेलो रंगका वारेमा भएको गित संगित सुनाउने र उनिहरुलाई नृत्यमा समेत सहभागी गराउदै यस हप्ता पहेलो रंगको दिवस मनाइएको थियो । बालवालिकाहरुले भरपुर रमाइलो गर्दै पहेलो रंग चिन्न सके, क्राउन लगाए, पहेलो टिका लगाए, पहेलै डे«स लगाए र पहेलो रंगका वारेमा भएको गित सुन्ने र सामुहिक नृत्य गरे । 
     
 बालवालिकाहरु सुन्ने क्षमताको अभ्यास गर्दै र सामुहिक रुपमा नृत्य गर्दै

इन्द्रीय ३ः नाक (सुघ्ने क्षमता)

नाक सवैका लागि एक महत्वपूर्ण अंग हो । यो केवल अनुहारको सौन्दर्यता र स्वासप्रश्वासका लागि मात्र नभईकन गन्ध र दुर्गन्ध थाहा पाउने काममा सधै चनाखो हुन्छ । यस्तो नाकको अभ्यासका लागि पहेलो रंगको सुगन्ध आउने खालका परफ्यूमहरु हातमा छर्कने ‘स्प्रे’ गर्दै उनिहरुलाई सुँघ्न लगाइयो । साथमा एक हातमा एक थरी परफ्यूम र अर्को हातमा अर्को थरीको परफ्यूम छर्केर बालवालिकालाई पहेलो रंगको परफ्यूम कुन हो भनि चिन्न लगाइयो । यसले बालवालिकालाई नाक वा सुघ्ने क्षमताको विकास गराएको थियो । यस्तो अभ्यास अभिभावकहरुले आफ्नो घरमा नै पनि गराउन सक्नुहुनेछ । जस्तैः भान्छाकोठामा काम गर्दै गर्दा आज चालमको वासना, घिउको वासना, तेलको वासना, फूलहरुको वासना, उसिनेका मकैको वासना, कुनै दिन खाना डड्यो (जल्यो) भने त्यो पनि त्यसको गन्धले थाहा पाउन सक्ने, दहिको वासना तथा वास्नाका आधारमा दुध तताएको थाहा पाउने आदि आदिको अभ्यास गराउन सकिन्छ । 

         
 बालवालिकाहरु नाकको सुँघ्ने क्षमताको अभ्यास गर्दै


इन्द्रीय ४ः छाला (छामेर थाहा पाउने क्षमता) 

छाला अत्यन्तै सम्वेदनशील हुन्छ । सानो काँडो विझ्यो भने पनि छालाले थाहा पाइहाल्छ । चिप्लो, खस्रो, तातो, चिसो आदि सबै थाहा पाउने अंग भनेको छालानै हो । त्यसैले बालवालिकाको यो अंगलाई पनि निकै चुस्त दुरुस्त वनाई राख्नुपर्दछ । यसका लागि पहेलो रंगको उत्सव मनाउदै गर्दा विद्यालयमा सूर्यमुखि फुलको पात छामेर खस्रो छ वा नरम छ भनि बालवालिकालाई छुट्टयाउन लगाइयो । यस्तो अभ्यास हामीले घरमा नै पनि बालवालिकालाई गराउन सक्दछौ । जस्तोकीः हात नपोल्ने तर केही तातो भाँडा, दूध, पानी छुन लगाउने र सोध्ने, कति वेरसम्म उनिहरुले छुन सक्छन् विचार गर्ने, छोइ रहन्छन् वा हात हटाउछन् विचार गर्ने, सुटुक्क थाहा नपाउने गरी शरीरको कुनै एक भागमा आइसको टुक्राले छोइदिने आदि आदि तरिकावाट बालवालिकालाई घरमा नै पनि अभ्यास गराउने र चेक गर्ने गर्न सकिन्छ । 

 
 बालवालिकाहरु नरम र खस्रो सामाग्रीहरु छोएर छालाको अभ्यास गर्दै 

सेन्स अर्गान ५ः जिव्रो (स्वादवाट थाहा पाउने क्षमता)

भनिन्छ जुन मानिसको जिब्रो स्वादिलो हुन्छ त्यो मानिस खानका लागि निकै धेरै मेहनत गर्दछ । यस्तै, पछिल्लो समय मानिसहरुमा जिब्रोको कारणले रोग वढेको छ भन्ने गरिन्छ । यो भन्न खोजिएको के हो भने मानिसको जिब्रो सधैभरि मिठो स्वादको खानेकुरा खान खोज्दछ । बालवालिकामा त यो प्रवृत्ति झनै धेरै पाइन्छ । जुन बालवालिकालाई बजारमा उत्पादन भएका जिब्रो मैत्री खानेकुरामा बानी परेको छ त्यो बालवालिका घरको खानेकुरामा रुचि राख्दैन । स्वाद रहित खाना बनाउदा निल्ननै गाह्रो मान्दछ भने त्यहि वच्चा स्वादिलो खाना बनाउदा मिठोसंग खान्छ । यसो गर्दछ भने, सम्झनुहोस् तपाईको बालवच्चाको जिब्रो स्वाद लिन सक्ने खालको छ । सेन्स अर्गानका आधारमा उ स्वस्थ छ । यस्तो अभ्यास हामीले घर घरमा पनि गराउन सक्दछौ । पहेलो रंग दिवस मनाउने अवसरमा विद्यालयमा पनि बालवालिकाहरुलाई पहेलो मकै उसिनेर खाजा खुवाइयो, पहेलो मेवा खुवाइयो, पहेलो आँप खुवाइयो । जसले गर्दा, पहेलो रंगका खानेकुराहरु कुन कुन हुन त भन्ने बालवालिकाले चिन्न सके ।
   

 पहेलो रंगको खानेकुराहरु 


तपाईंहरु पनि आफ्नो बालवालिकालाई विद्यालय संगसंगै विविध क्रियाकलापहरु घरमा पनि अभ्यास गराउनु हुन्छ भने बालवालिकाले छिटोे र धेरै सिक्न सक्दछन् । विद्यालयसंगै दैनिक व्यस्त जिन्दगीका बीचमा पनि आफ्ना बावुनानीहरुका लागि प्रत्येक अभिभावकले दैनिक न्यूनतम २ घण्टाको अवधि सिकाइका लागि छुट्यानै पर्ने हुन्छ । नियमित रुपमा विद्यालयमा पुगेर आफ्नो बालवालिकाले गरेको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिने पनि अभिभावकको दायित्व भित्रनै पर्दछ । 

बालवालिका वर्तमानका कोपिला हुन् र भविश्यका निर्माता हुन् । यिनलाई आजै उचित रेखदेख, खानपिन, शिक्षादिक्षा दिनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । हाम्रो संकार र संस्कृतिले बालवालिकाको भविष्य निर्धारण गर्दछ । त्यसैले, घरदेखि परसम्म बालवालिकासंग सधै सकारात्मक व्यवहार गरौ, सकारात्मक शिक्षा प्रदान गरौ । 

कुमुद भट्ट
मन्टेश्वरी विशेषज्ञ एवं 
प्रिन्सीपल, हाइड एण्ड सिक किन्डरगार्डेन

शिक्षकको सहयोगमा विद्यार्थीहरुले तयार पारेको विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क र अन्य क्रियाकलापका थप फोटोहरुः
 

विद्यालयका शिक्षिकाहरु

       

      
    
फोटोः हाइड एण्ड सिक किन्डरगार्डेन

 प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस


विज्ञापन


© 2019 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation