ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

मातृ मृत्युदर २३९ मा झर्यो, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग दर सन्तोषजनक भएन

 अर्थ बुलेटिन संवाददाता   २९ असार, २०७६


काठमाडौं । नेपालमा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य प्रगति भएको विज्ञहरुले वताएका छन् ।  सन् १९९५ देखि हालसम्म आइपुग्दा मातृ मृत्युदर ६६० बाट झरेर २३९ मा पुग्नु उल्लेख्य प्रगति भएको भएतापनि अझै शून्य ‘०’ मा झार्न नसकिनु विडम्वना भएको भन्दै उनिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व, प्रजजन् स्वास्थ्य, अधिकार, समानता र समावेशीताको प्रत्याभूत गरेको भएतापनि अझै मातृ मृत्युदर समेत शून्यमा झार्न नसकिएकोे भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।

यसैगरी, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग दर भने सन्तोषजनक हुन नसकेको पनि विज्ञहरुले बताएका छन् । आइसिपिडीमा हस्ताक्षर गरेको २५ वर्षे अवधिमा नेपाली महिलाहरु आफ्नो शरीरको बारेमा आफै निर्णय लिने, कहिले बच्चा जन्माउने ? वा नजन्माउने ?, कतिवटा जन्माउने ?, जन्मान्तर कति राख्ने ? जस्ता विषयमा शशक्त भएको भएतापनि ‘नेपाल जनसांङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६’ अनुसार हाल नेपालमा आधुनिक गर्भनिरोधक साधानको प्रयोग ४३ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । १९९६ मा २६ प्रतिशत थियो । यो संख्या निकै कम रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । 

सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा जनसङ्ख्या र विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) मा नेपाल लगायत १७९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘आइसिपिडिको २५ वर्षे यात्रा : जनसंख्या र विकासमा प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ विश्व जनसंख्या दिवसको अवसर पारेर त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग कीर्तिपुर, पद्मकन्या वहुमुखी क्याम्पस वागबजार, नेपाल जनसङ्ख्या संघ र पाटन बहुमुखी क्याम्पसले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो चिन्ता ब्यक्त गरिएको हो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख  प्रोफेसर डा. रामशरण पाठकले राज्यले जनसङ्ख्याको नीति बनाउदा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने मात्रै नभईकन जनसङ्ख्याको सही ब्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डा. पाठकले कार्यक्रममा वोल्दै “राज्यले प्रतिवद्धता गरेर मात्रै भएन, कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्यो भन्दै सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भनिएतापनि अझै पनि लाखौ महिला र किशोरीहरु आफ्नो यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन्” भन्नुभयो । 


 प्रोफेसर डा. रामशरण पाठक, विभागीय प्रमुख, त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग, कीर्तिपुर

पद्मकन्या वहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्रोफेसर धन प्रसाद पंण्डितले जनसङ्ख्या राज्यसंग सम्वन्धित भएकोले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनका लागि राज्यले सहि नीति बनाउन नसकेको बताउनुभयो । देशमा रोजगारी सृजना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको पारिवारीक विखण्डन तथा बिकृति आजको चुनौतीको रुपमा रहेको पंण्डितले औल्याउनुभयो । 


प्रोफेसर धन प्रसाद पंण्डित, क्याम्पस प्रमुख, पद्मकन्या वहुमुखी क्याम्पस, वागबजार 

आइसिपिडीको २५ वर्षे यात्राको समीक्षा गर्दै त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग कीर्तिपुरका प्रोफेसर डा. गोविन्द सुवेदीले प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकार, जनसङ्ख्या गतिशिलता, लैङ्गिक समानता तथा महिला हिंसा न्यूनिकरण तथा बसाई सराईमा आएको परिवर्तनका बारेमा समिक्षा गर्नुभयो । 


प्रोफेसर डा. गोविन्द सुवेदी, त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग कीर्तिपुर 

त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभागका प्रोफेसर डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङले नेपाल जनसङ्ख्या संघले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल पपुलेसन जर्नल, भाग १८’ को समिक्षा गर्नुभयो । नयाँ प्रकाशित जर्नल ‘भाग १८’ को बिमोचन  प्रोफेसर डा. रामशरण पाठक र नेपाल जनसङ्ख्या संघका अध्यक्ष डा. केशब प्रसाद अधिकारीले संयुक्त गर्नु भएको थियो । 

   
प्रोफेसर डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङ, त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग  (बोल्दै) र प्रोफेसर डा. रामशरण पाठक र नेपाल जनसङ्ख्या संघका अध्यक्ष डा. केशब प्रसाद अधिकारी पुस्तक विमोचन  गर्दै

त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभागका सहप्राध्यापक तथा नेपाल जनसङ्ख्या संघका अध्यक्ष डा. केशब प्रसाद अधिकारीले आइसिपिडीको लक्ष्य शहश्राब्दि विकास लक्ष्य हुदै दिगो विकास लक्ष्यमा रुपान्तरण भएको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो । 


सहप्रध्यापक डा. केशव प्रसाद अधिकारी,  त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग

जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग, त्रि.वि. का सहप्राध्यापक विधान आचार्यले आइसिपिडीको सन् १९९४ देखि हाल सम्मको उपलब्धिको वारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । आइसिपिडीलाई शव्दकोशसंग तुलना गर्दै आचार्यले यसले संसारको सवै नीतिहरुलाई दिशानिर्देश गरेको बताउनुभयो । 

 
विधान आचार्य, सहप्राध्यापक,  जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग, त्रि.वि., कीर्तिपुर

कार्यक्रममा पाटन वहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा. लक्ष्मण सिंह कुवँरले राज्यसंग जनसङ्ख्या नीतिलाई सम्वोधन गर्ने कार्य योजनाको अभाव रहेको र जनसङ्ख्याका सवाललाई सरकारले खासै चासो नदिएको पाइनु चिन्ताजनक भएको बताउनुभयो  । 

 
डा. लक्ष्मण सिंह कुवँर, सहायक क्याम्पस प्रमुख, पाटन वहुमुखी क्याम्पस

सोही अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै यूएनएफपिएका कार्यक्रम अधिकृत तिर्थमान तामाङले मातृ मृत्युदर रोकथाम, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनहरुको अपूर्ण माग र लैङ्गिक हिंसा गरी ३ वटै विषयलाई सन् २०३० सम्ममा शून्य ‘०’ मा ल्याउने लक्षका साथ यूएनएफपिएले काम गरिरहेको वताउनुभयो । 

 
तिर्थमान तामाङ, कार्यक्रम अधिकृत, यूएनएफपिए

अन्तरक्रियामा पद्मकन्या वहुमुखी क्याम्पस जनसङ्ख्यामा अध्ययन विद्यार्थी ज्योति कुइकेलले पनि भनाई राख्नुभएको थियो ।  त्रि.वि. जनसङ्ख्या केन्द्रिय विभाग कीर्तिपुरका विभागिय प्रमुख  प्रोफेसर डा. रामशरण पाठकको अध्यक्षतामा संचालन भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन एवं सहजीकरण पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक भगवति सेढाईंले गर्नु भएको थियो भने स्वागत रत्नराज्य क्याम्पसकी उपप्राध्यापक रिता कार्कीले गर्नु भएको थियो । 


प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस

© 2019 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation