ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

मिति :


( - )


मेष - चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)

यो साता धेरै नै राम्रो देखिन्छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा ठुलो जुट्ने देखिन्छ । वैदेहिक मामिलामा सफल योग देखिन्छ । सोमबारदेखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै विभिन्न अवसर आउनेछन् । रोजगारी को अवसर जुट्नेछ । व्यापार विस्तार हुनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

बृष - इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)

मान सम्मान पाउनुका साथै नयाँ कामको सफलता पाउने देखिन्छ । साथीभाईबट सरसहयोग पाउने देखिन्छ । मिठो भोजन एवम् घुम्ने अवसर मिल्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा केहि मात्रा सुधार देखिने योग छ । सेतो पहेला कलर शुभ देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

मिथुन - का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)

४/९/१४ अंक लाभदायक देखियो । सरसापटी आर्थिक रुपमा सहयोग मिल्नेछ । सवारी साधन जोड्ने योग एवम् बुबा आमा प्रति धेरै नै आर्कर्षित भएर मन जाने देखिन्छ । झै झैगडाबाट बचेर काम गर्दा शुभ नै हुन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

कर्कट - हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)

सोचेजस्तो लाभ दाखिल गर्न केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । घरायसी व्यवहारबाट टाढै रहनुहोला । आकस्मिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ । कम बाल्नु नै उपयुक्त हुनेछ । रातो, निलो कmलर किन्दा शुभ देखिनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

सिंह - मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)

भविष्यको लागी दिगो जग बनाउने बेला आएको छ । छोटो समयमा नै घुलमिल हुन खोज्नेसँग सचेत रहनुहोला । आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका प्रयत्नले लक्ष्यमा पुग्ने बाटो देखिनेछ । कालो रंग १/६/११ अंक शुभ हुनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

कन्या - टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)

शिक्षामा लगानी गर्दा थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । विलासिताका साधन खरिद बिक्रि गर्न अग्रसर भइनेछ । प्रेम प्रस्ताव राख्ने समय आएको छ । कम बोल्दा नै राम्रो हुन्छ । यो साता समयले साथ दिएको देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

तुला - र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra)

कार्य व्यस्तताले जीवनशैलीमा परिर्वतन आउन सक्छ । प्रयत्न गर्दा आटेको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ । नसोचेको काममा खर्च हुने छ । शान्ति तरिकाले अघि बढ्दा धेरै नै शुभ फल प्राप्त हुने देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

बृश्चिक - तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)

मेहनतले उच्च स्थान दिलाउने छ । सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर जुट्नेछ । समयको ख्याल गर्नुहोला । शुभ समचार सुनेर मनमा उत्साह थपिने छ । श्रीमतिबाट गरेका काम धेरै भन्दा धेरे लाभदायक देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

धनु - ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)

उच्च शिक्षाका निम्ति रोजिएको बिषयमा अवसर प्राप्त गर्न अझ केहि समय कुर्नु पर्नेछ । विपक्षीले आफ्ना त्रुटि औल्याउन सक्छन् । १२ र २० अंक शुभ देखिन्छ । साताको अन्त्यमा पुण्य क्षेत्रको अवसर रहनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

मकर - भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)

पूर्वतर्फको यात्राले मनग्य नाफा हात पर्न सक्छ । घर परिवारसँग बोल्दा बिचार पुरयाएर गरेको काम र आर्शिवाद लिएर गरेको कामबाट लाभ मिल्ने छ । ठूला किसिमको काम सम्पन्न गर्नुपर्नाले रातो कलर लगाएर गर्दा शुभ हुन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

कुम्भ - गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)

विदेशी क्षेत्रमा लगानी गरेको जस धेरै नै पाउने देखिन्छ । जग्गा जमिन आर्थिक रुपमा सफलताको योग छ । केहि नराम्रो समचार सुन्न सकिनेछ । धैरियत अपनाउनु होला । पूर्व र पश्चिम दिसा लाभदायक हुने देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

मीन - दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)

मेहनलते उच्च स्थान दिलाउने छ । सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्ने छ । पहिला गरेको गल्तिले केहि नराम्रो भाव देखिनेछ । सधै झै मेहनेत गरेको कामबाट केहि लाभ भने देखिनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

ज्योतिषी

वास्तु विशेषज्ञ एवं ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल

९८४११६१७४० र ९८४१०२२८७८


© 2019 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation