ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

मंसिरदेखि लागू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ‘मोडालिटि’ परिवर्तन हुदै

मंसिरदेखि लागू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ‘मोडालिटि’ परिवर्तन हुदै

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष एक लाख ७५ हजार नौ सय ९ लाई रोजगारी दिइएको मन्त्रालयले बताएको थियो ।

आज फेरी नेप्सेका सुचांक राताम्यै

लगानीकर्ताको आशा २४ घण्टामै निराशामा परिणत
आज फेरी नेप्सेका सुचांक राताम्यै

आज ११ वटा समुहको कारोबार हुँदा उत्पादनमुलक बाहेक सबै समुहले गुमाएकाछन् । यि मध्ये वाणिज्य बैंक समुहको सुचक पाँच दशमलव ३१ अंकले घटेर एक हजार ४५ दशमलव ९१ अंकमा झरेकोमा बिकास बैंक समुहको सुचक १३ दशमलव १८ अंकले घटेर १५ सय ४८ दशमलव ५३ अंकमा झरेको छ । जलबिद्युत, लघुबित्त, निर्जिवन बीमा, जीवन बीमा, होटल, फाईनान्स, अन्य, र सामुहिक लगानी कोष समुहको सुचक पनि घटेर रातै भएकाछन् ।

बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिद काठमाडौँमा

भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पोखराका साथै काठमाडौँको चन्द्रगिरि भ्रमण गर्ने
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हमिद काठमाडौँमा

राष्ट्रपति हमिदको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले २१ तोपको सलामीसहित सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । विशिष्ट पाहुनाको स्वागतार्थ विमानस्थलमा सातवटै प्रदेशका जीवन्त कला र संस्कृतिको झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो । विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

बित्तिय संस्थाहरुसबै  

नेप्से आज (कारोबार)

संस्था मूल्य परिवर्तन % परिवर्तन
As of 2019-02-21 15:00:00
CHLBS - - -
GLICL - - -
WOMI - - -
UMHL - - -
WMBF - - -
PLIC - - -
PRIN - - -
CBL - - -
BBC - - -
NMBHF1 - - -
View All

खबर अपरेशन सबै  

सुनचाँदी दरभाउ

छापवाल सुन

रु -

तेजाबी सुन

रु -

चांदी

रु -

व्यक्तित्व / अन्तर्वार्ता सबै  

 Ashok Sherchan, CEO, Prabhu Bank Ltd
 

Ashok Sherchan, CEO, Prabhu Bank Ltd
 शशि कुमार विष्ट
  IWRMP सिंचाइ विभाग

थोरै पानी भएको स्थानमा पनि साना सिंचाई प्रविधिले कृषकको आयस्तर वृद्धि भई जिवनस्तरनै उकासेको छ ।
 Ganesh Raj Pokharel
 

Ganesh Raj Pokharel is a professional banker with more than 25 years of experience, is one of the founders and the Chief Executive Officer of Citizens Bank International Ltd. Prior to his appointment as the Chief Executive Officer, he had headed various departments of the Bank playing crucial roles. His area of expertise includes overall business operations and development. He is a charismatic leader with vision and has sound interpersonal relationship skills with different stakeholders.

Video खबर बिस्तृत  
विदेशी विनिमय दर

CurrencyUnitBuyingSelling
U.S. Dollar 1 - -
European Euro 1 - -
UK Pound Sterling 1 - -
Australian Dollar 1 - -
Canadian Dollar 1 - -
Swiss Franc 1 - -
Chinese Yuan 1 - -
Japanese Yen 10 - -
Saudi Arabian Riyal 1 - -
Singapore Dollar 1 - -
Qatari Riyal 1 - -
Thai Baht 1 - -
UAE Dirham 1 - -
Malaysian Ringgit 1 - -
Bahrain Dinar 1 - -
Kuwaity Dinar 1 - -
Hong Kong Dollar 1 - -
Swedish Kroner 1 - -
South Korean Won 100 - -
Danish Kroner 1 - -
Source : Nepal Rastra Bank

साप्ताहिक आर्थिक राशिफल (२४ कार्तिक, २०७६ - ३० कार्तिक) बिस्तृत

मेष - चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)

रोग व्यथा बाट बचाउने खानेकुरा खादा नै राम्रो हुनेछ । यो साता सधै झै शरीरमा पिडा हुने देखिन्छ । घर परिवारलाई धेरै नै समय दिदा राम्रो हुनेछ । सोमबार देखि स्थितिमा सुधार आउनुका साथै विभिन्न अवसर आउनेछन् । कामका बाधाहरू स्वतः हट्नेछन् । रोजगारी को अवसर जुट्नेछ । व्यापार विस्तार हुनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

बृष - इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)

विदेश गएका साथीभाइबाट धेरै नै सहयोग मिल्नेछ । प्रेम प्रस्ताव पनि आउने देखिन्छ । पारिवारिक झै–झगडा हुने भएकोले केहि साबधान अपनाउनु होला । व्यवसायमा पनि प्रतिष्पर्धीहरू परास्त हुनेछन् । रचनात्मक काममा व्यस्त भइएला । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ । मिठो भोजन गर्ने अवसर पनि जुट्ने देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

मिथुन - का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)

नियमित कार्यमा रुचि बढ्नेछ । अग्रजको सल्लाहमा कार्य गर्दा सफलता मिल्नेछ । शिर सम्बन्धीहल्का रोग देखा पर्नेछ । ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो देखिन्छ । सोमबार र मंगलबार भने आफ्नैबाट धोका भएपनि बुधबारदेखि स्थितिमा सुधार आउने छ । विदेश जानखोज्नेहरुका लागि मार्ग खुल्नेछ । हिम्मतले जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ । यद्यपी, खानपानको अनुकुल नमिल्ने योग छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

कर्कट - हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)

यो साता मध्यम खालको छ । कार्यमा दौडधुप धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सेवाको काम गर्नुहोला । नयाँ सवारी साधनको योग छ । साताको सुरुमा विवादास्पद जिम्मेवारी आइपर्ने र आलोचकहरूले दुःखदिने अवस्था आउन सक्छ । तैपनि, सोमवारदेखि सहयोगीहरू जुट्नाले धेरै काम बन्नेछ । आफन्तहरुसँग भेटघाट हुनेछ । स्थायी स्थान भन्दा नयाँ स्थान राम्रो हुने देखिन्छ । परिवारसँग शुभ सम्बन्ध रहने छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

सिंह - मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)

पारिवारिक माया प्रेममा कुनै पनि कमि हुने छैन । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसँग भेटघाट हुनेछ तर केहि व्यक्तिहरुसँग मन मुटाव समेत हुनेछ । दाम्पत्य जिवनमा सफलताको योग देखिएको छ । पहेलो कलर शुभहुनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

कन्या - टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)

रोजगारीको लागि अवसर मिल्नेछ । सामाजिक सेवाको कामगर्नु राम्रो छ । बढी नै धौडधुप गर्दा पनि स्वकार्य सफलतामा कठिन आउनेछ । अध्ययनमा धेरैभन्दा धेरै सफलतामिल्नेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

तुला - र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra)

जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा केहि नाफाहुन सक्नेछ । पहिलेको प्रियजनसँग भेट हुने छ । हल्का नराम्रो रोग देखा पर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्यबाधा देखिनेछ । साझेदारी काममा सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

बृश्चिक - तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)

सातको अन्त्यमा मानसिक शान्ति हुनेछ । व्यवसायीहरुको लागि लाभहुने समय छ । यो साताको अन्त्यमा आर्थिक फल मिल्ने देखिन्छ । माता पिताबाट गरेको कामबाट केहि हौसला जुट्नेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

धनु - ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)

अध्ययन लेखनमा शुभ फल मिल्नेछ । दाम्पत्य एवं पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो देखिनेछ । आत्मबल हिक्मत जोस जागर बढ्नेछ । जे काम गर्दा पनि आमाबुबाको आर्शिवाद लिएर गर्दा धेरै शुभ देखिनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

मकर - भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)

खानपानमा सावधान रहनुहोला । जग्गा सम्बन्धि काममा फल प्राप्तिको योग छ । आर्थिक उपार्जनको लागि नयाँ मौका प्राप्तहोला । स्वास्थ्यमा केहि समस्या देखा पर्ने छ । आर्थिक रुपमा साता ठिकै छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

कुम्भ - गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)

यो साताको अन्त्यमा आर्थिक रुपमा सहयोग एव्म शान्ति जुट्ने देखिन्छ । सवारी साधनको व्यापार–व्यावसाय धेरै हुने देखिन्छ । सपनाका केहि कुराहरु पनि मिल्ने देखिन्छ । सेतो कलर धेरै नै शुभ देखिन्छ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)

मीन - दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)

यो साताको अन्त्यमा केहि लाभ हुनेछ । झै–झगडा हुने धेरै योग छ । पारिवारसँग जग्गा जमिनमा लगानि गर्दा धेरे राम्रो लाभहुने योग छ । निलो र कालो कलर शुभ रंग हुनेछ । (ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल)


ज्योतिषी

वास्तु विशेषज्ञ एवं ज्योतिषी गुरु दुर्गानाथ रिमाल

९८४११६१७४० र ९८४१०२२८७८

© 2019 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation